SurfCoat A/S
Bygmarken 1
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 27116570
http://www.surfcoat.dk/
info@surfcoat.dk

Krom

Jeg har undersøgt FDAs hjemmeside hvad angår "Food Contact Substances, FCS, der er defineret som "any substance intended for use as a component of materiale used in manufacturing --- if such use is not intended to have a technical effect in such food"; dvs. FCS er bl.a. metaloverflader, der beskytter udstyrsdele mod slid og korrosion. 

FDAs hjemmeside viser, at der ikke tidligere er givet godkendelse til hårdforkromede overflader, men jeg tror, at det er fordi ingen har rejst ønske herom. På den anden side tror jeg, at en evt. FDA godkendelse kan erhverves uden problemer bort set fra tid og økonomi, da FDA har fokus på giftighed og korrosion. 

Kromoverfladen, der er i kontakt med fødevarerne er metallisk krom, Cr (0), der er ugiftigt for mennesker. Kromoverfladen er passiv og korroderer meget langsomt; krom der evt går i opløsning vil ligge som kromioner, Cr (3+). der rent faktisk er livsnødvendige i små koncentrationer. Krom (3+) kan oxidere til hexavalent krom, Cr (6+), men denne proces forløber ikke frivilligt i naturen; Krom (6+) er giftig og kan bl.a. forårsage cancer. Dokumentation for kroms giftighed findes side 27 i filen metals and alloys. 

EU, herunder Danmark, har stramninger på vej, men jeg kender ikke tidsfristerne. Problemet er juridisk; krom bliver delvist blacklistet, men jeg håber, at hårdkrom går fri. Problemerne opstår, fordi hårdforkromede overflader undertiden udsættes for rivning, hvor krompartikler rives løs fra overfladen. Sådanne partikler er fremmedlegemer for så vidt angår fødevarerne, og "fødevarevirksomheder må altså ikke acceptere eller markedsføre råvarer eller ingredienser, som er forurenede med --- fremmedlegemer, og som --- er uegnede til menneskeføde"; jf. side 48 i fødevarestyrelsens hygiejnevejledning - og fødevaren er per definition uegnet til menneskef'øde, når den er forurenet med udefra kommende pratikler; jf. side 15, pkt. 5 i fødevareforordningen.
 

SurfCoat A/S
Bygmarken 1
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 27116570
http://www.surfcoat.dk/
info@surfcoat.dk