SurfCoat A/S
Bygmarken 1
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 27116570
http://www.surfcoat.dk/
info@surfcoat.dk

Sådan behandler vi dine forespørgsler

Du kan selv udfylde ’forespørgslen’, der findes på vores hjemmeside www.surfcoat.dk under titlen ’forespørgsel’. Du kan også ringe til os og fortælle, hvad din opgave går ud på!  Vi indkredser så i fællesskab de oplysninger, som vi behøver, for at kunne give dig et tilbud på opgavens løsning.

Undertiden beder vi dig om at eftersende tegninger, et eller flere emner samt andet materiale, før vi kan give dig et tilbud. Det kan også være vi foreslår at køre testforsøg, hvis vi er usikre på om opgaven kan løses med et for dig tilfredsstillende resultat. Vi aftaler alle tidsterminer.

Vi behandler efterfølgende dine oplysninger, udarbejder et prisoverslag og orienterer dig herom. Er du stadig interesseret i at afgive ordre, færdiggør vi tilbuddet og sender det til dig for accept. Du vil i starten opleve, at tilbudet godt nok står på Surfcoats brevpapir, men at den juridiske tilbudsgiver ofte bliver enten a.h. nichro Haardchrom A/S eller Sur-Tech A/S. 

Vi følger op på tilbudet per telefon og mail. I særlige tilfælde besøger vi dig gerne og gennemgår tilbuddet og de risikomomenter, der knytter sig hertil.

Levering
Hurtig og rettidig levering er sædvanligvis altafgørende. Vi ser det derfor også som en selvfølge at aftalte leveringstider overholdes. Det er dit valg om vi skal forestå transporten eller om du selv gør det. Vi indgår gerne aftale om transport mellem din virksomhed, vores produktionssteder og eventuelle underleverandører, hvis det gør din hverdag lettere.

Kvalitetssikring
Pris og kvalitet hænger sammen. Hvis prisen derfor er den eneste parameter, som har betydning for dig, så er vi muligvis ikke konkurrencedygtige. Vores ejere har ansat personale til at drive laboratorier og forestå kvalitetssikring. Vi konkurrerer på nøjagtighed og ensartethed i de overfladebelægninger vi udfælder. Vores overflader lever op til dine specifikationer og vi dokumenterer det gerne efter de kvalitetsnormer og anvisninger, som du kommer med. Har du ingen specielle ønsker, udfører vi altid kvalitetskontrol i henhold til egne interne standarder.

Overfladebehandling
Vores ejere overfladebehandler mange forskellige emnegeometrier, forskellige af størrelse og med en bred vifte af forskellige metaloverflader. De pålægger metaller - kemisk og elektrokemisk, de el-polerer, anodiserer og formgiver. Sortimentet er så righoldigt, at det bedst vises med eksempler.

Sådanne eksempler kan tilsendes som A4-løsark.
Kontakt os
Du kan få flere informationer via hjemmesiden eller ved at kontakte os

SurfCoat A/S
Bygmarken 1
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 27116570
http://www.surfcoat.dk/
info@surfcoat.dk