SurfCoat A/S
Bygmarken 1
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 27116570
http://www.surfcoat.dk/
info@surfcoat.dk

Produktion af overfladebelægninger

SurfCoat A/S giver tilbud på produktion af metalliske overfladebelægninger, når kunden beder herom. Grundlaget er oplysninger fra kunden om seriestørrelser, tidsfrister, ønskede overfladeegenskaber, overfladebelægning samt lagtykkelse, suppleret med tegninger og evt. emner til testforsøg samt oplysninger om eller krav til overfladebelægningens kvalitet.

SurfCoats tilbud specificerer pris, kvalitet og leveringsbetingelser samt valgt producent, fortrinsvis a.h. nichro Haardchrom A/S og Sur-Tech A/S, der i fællesskab ejer SurfCoat A/S.

Kunden betaler ikke for SurfCoats ydelse. Det gør derimod SurfCoats ejere.

SurfCoat A/S
Bygmarken 1
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 27116570
http://www.surfcoat.dk/
info@surfcoat.dk